Hoạt động
Trao học bổng cho em Nguyên ở Quảng Nam
10:54 17/04/2013
Mặc dù gia đình khó khăn, bố mất sớm vì bệnh ung thư, tất cả mọi việc đều trông chờ vào công việc đồng ruộng mà  người mẹ đau yếu của em đảm nhận, thế nhưng em Nguyên vẫn luôn cố gắng vượt qua khó khăn và đạt học sinh giỏi của trường.

Hoàn cảnh em Nguyên

Vừa qua, Quỹ Nguồn Sáng đã gửi tới em Nguyên học bổng trị giá 1.200.000 đồng để động viên em tiếp tục vượt qua khó khăn để học tốt.

Em Nguyên nhận học bổngEm Nguyên và mẹ
Follow us
Liên lạc