Hoàn cảnh khó khăn
Nàng Đôn - Một địa chỉ cần giúp đỡ
18:25 23/12/2011

Nàng Đôn là một xã nghèo đặc biệt của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang. Tòan xã có 231/356  hộ thuộc đối tượng hộ nghèo (Theo quy định về hộ nghèo từ 2010 về trước, quy định về hộ nghèo mới từ 2011 chưa đc xác minh, nhưng chiếu theo quy định đó thì con số còn cao hơn)

 
Dân tộc chủ yếu là Nùng, Mông.
Canh tác chủ yếu: cây ngô, lúa, một số ít canh tác thảo quả, chè
-  Đường xá giao thông: bê tông hóa, đang trong quá trình xây dựng, đường đi rất khó khăn.

-  Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học Nàng Đôn:
-   Tổng số học sinh: 336
-  Thường xuyên ở lưu trú: 190 em
-  Cơ sở vật chất: Đang trong giai đoạn xây dựng trường, hiện nay trường còn phải học trong những căn nhà trình tường vách đất, cửa chính và cửa sổ bằng phên liếp từ vầu, nứa
-  Nhà lưu trú của học sinh dựng bằng cột gỗ, từ 2-3 gian, phên tre, liếp nứa, nhà trường có căng bạt để cho kín gió.
-  Trường mới đc cấp một số giường sắt mới (theo chế độ dành cho các trường bán trú)
-   Các em học sinh còn thiếu chăn ấm, áo rét, bát đũa. Tại Nàng Đôn, các em thật sự thiếu, cán bộ xã cho biết nhiều lúc các em còn phải mượn bát đũa của xã để ăn.

Một số hình ảnh:

Nơi các em trường Nàng Đôn đang học tập....Và...khu bán trú cho các em nghỉ lại:

Những "bức tường" bằng vải nhựa này không giúp các em đỡ lạnh nhiều trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông

Đói quá, một số em nhỏ phải ăn tạm sắn sống....

Follow us
Liên lạc