Blog
Một nước cờ sai
10:58 23/05/2011

Một ván cờ thành hay bại tất cả đều phụ thuộc vào mưu trí của người chơi. Giả như ta cho con tốt đến vị trí này thì quân tốt nhất định đến vị trí ấy chứ không thể đến vị trí khác.

Đức Thủy

Ta tính sai một nước và bị đối phương bắt thóp, lập tức ta rơi vào thế nguy. Trong cuộc đời cũng thế, mọi bước đi đều cần phải tính toán. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính nên cuộc đời không hẳn giống ván cờ.

Vua Hùng xưa kia ắt hẳn cũng tính toán cẩn thận lắm. Giá mà khi ấy chỉ có hoặc Sơn Tinh hoặc Thủy Tinh đến xin làm rể thôi thì vua Hùng chắc cũng không có gì bận tâm. Đằng này cả hai chàng cùng đến. Với cương vị một người cha, vua Hùng phải chọn cho Mỵ Nương một người chồng xứng đáng. Với cương vị một ông vua, vua Hùng phải chọn cho đất nước một phò mã có đức, có tài. Đứng trên hai cương vị như vậy vua Hùng thấy cả hai chàng đều rất xứng đáng. Tuy nhiên xưa nay có câu anh hùng không qua ải mĩ nhân. Bất cứ chàng trai nào nếu không có được người con gái họ yêu đều có thể trở nên hung dữ.

Một nước cờ sai

Vua Hùng mới tính toán xem làm thế nào để chàng trai không lấy được vợ sẽ không nổi loạn. Giả như Sơn Tinh nổi giận và cho núi lở thì chẳng ai cứu được nước Văn Lang. Nếu Thủy Tinh mà nổi giận và cho nước biển dâng cao thì hệ thống đê điều yếu ớt chắc gì chống lại được. Vậy phải làm thế nào?

Nhớ đến câu tục ngữ hổ dữ không ăn thịt con, vua Hùng đã nghĩ ra cách. Vua Hùng yêu cầu hai chàng trai phải sắm đủ lễ vật trong đó có voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, ai mang lễ vật đến trước sẽ cưới được Mỵ Nương. Nếu Sơn Tinh bản tính hiền lành, biết nghĩ cho muông thú thì ắt hẳn không giết hại động vật. Cũng như vua Hùng thương dân như con...

Nào ngờ vua Hùng đã tính sai một nước. Sơn Tinh đâu có như ông nghĩ. Thủy Tinh không chịu được sự bất công đã quá rõ từ khi vua Hùng đưa ra sính lễ có lợi cho Sơn Tinh nên đã nổi trận cuồng phong.

Thế là từ đấy, nhân dân ta cứ phải chịu những cơn cuồng phong của biển cả.

Trong chuyện này chẳng trách được ai. Vua Hùng đã suy nghĩ nhiều cho dân mới đưa ra được quyết định có vẻ như đúng đắn. Sơn Tinh làm thế cũng chỉ vì muốn cưới được Mỵ Nương. Thủy Tinh làm thế cũng chỉ vì không phục. Xét cho cùng cũng tại một nước cờ sai.

Lấy vợ!(10:58 23/05/2011)

Hãy yêu nhau đi(10:58 23/05/2011)

Mẹ và thơ(10:58 23/05/2011)

Đợi nhau một chuyến phà(10:58 23/05/2011)

Đi qua mất mát, sẽ lại mỉm cười(10:58 23/05/2011)

Bình yên(10:58 23/05/2011)

Dòng chảy cuộc đời(10:58 23/05/2011)

Em yêu Sài Gòn(10:58 23/05/2011)

Follow us
Liên lạc