Mang niềm vui tới những em nhỏ Nậm Khòa
Mang sẻ chia đến với trẻ mồ côi Huế
Niềm vui đến với những học sinh nghèo Bắc Kạn
Hành trình đến thăm những HS ăn cơm với muối ớt