Báo cáo tài chính
Chương trình "Tết ấm cho học sinh nghèo" năm 2012
14:25 21/01/2012
Xin mời xem file thu chi của chương trình tại ĐÂY


>>> Thư ngỏ "Tết ấm cho HS nghèo"

Xem hình ảnh của chương trình tại đây:

Chương trình "Vì một Hà Giang ấm"
Chương trình "Vui xuân Hòa Bình"
Follow us
Liên lạc