Blog
Phụ nữ mong ước gì?

10:20 23/05/2011

Phụ nữ thường mong ước điều gì nhỉ? Xinh đẹp? Trẻ mãi không già? Có nhiều tiền? Gì nữa không biết...

Tiếng gọi tình yêu giữa lòng thế giới

10:29 23/05/2011

Đối với thế giới em chỉ là một ai đó, nhưng với anh em là cả thế giới.

Viết cho anh

11:02 23/05/2011

Ngày gặp lại anh, nó vẫn là sinh viên năm thứ ba, giờ thì đã đi làm được hai năm rồi.

Follow us
Liên lạc