Ủng hộ
Ủng hộ HS nghèo qua Quỹ Nguồn Sáng

23:04 21/11/2011

Nếu quý vị là nhà hảo tâm, có tấm lòng nhân hậu, có mong muốn hỗ trợ, nâng bước những thế hệ tương lai của đất nước, hãy liên hệ với quỹ Nguồn Sáng, Quỹ sẽ chuyển sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay những em HS, SV có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.

Cơ hội làm cuộc sống tốt đẹp hơn

17:55 13/10/2011

Nếu đã một lần đặt chân lên những vùng đất xa xôi, chắc hẳn quý vị đã gặp không ít những trẻ em nghèo, có hoàn cảnh éo le,… đang chờ những “Mạnh thường quân” giang tay giúp đỡ…

DS Mạnh Thường Quân Nguồn Sáng

15:38 01/10/2011

Nếu quý vị là nhà hảo tâm, có tấm lòng nhân hậu, có mong muốn hỗ trợ, nâng bước những thế hệ tương lai của đất nước, hãy liên hệ với quỹ Nguồn Sáng, Quỹ sẽ chuyển sự giúp đỡ của quý vị đến tận tay những em HS, SV có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi. Hoặc nếu có thể, quý vị hãy đứng ra làm người đỡ đầu trực tiếp cho các em trên con đường trở thành người công dân tốt, có ích cho xã hội.

Follow us
Liên lạc