Hình ảnh
3 em nhỏ Thái Bình đã nhận được học bổng Nguồn Sáng
20:15 11/10/2011

Vừa qua, đại diện quỹ Nguồn Sáng đã tới thăm gia đình 3 em HS nghèo học giỏi và trao học bổng cho các em. Sau đây là một số hình ảnh:

3 em nhỏ vượt nghèo học giỏi (13TB1 – 14TB2 – 15TB3)

Em Mạnh - HS giỏi lớp 3 nhận được học bổng của Nguồn Sáng

Em Lương nhận học bổng

Em Quân nhận học bổng

Follow us
Liên lạc