Đối tượng
Nguồn Sáng mong được đồng hành cùng những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ những đối tượng sau:

- HS nghèo vượt khó, ngoan ngoãn, đạt thành tích cao trong học tập

- HS tại những trường học nghèo ở vùng xa xôi, có điều kiện kinh tế khó khăn.

- Những trường học chưa có thư viện, khó tiếp cận với sách, truyện… Quỹ sẽ xem xét và hỗ trợ những cuốn sách hay về tri thức, khuyến thiện…

- Giúp những HS trong những hoàn cảnh khác cần giúp đỡ như HS nghèo đi thi ĐH bằng cách hỗ trợ nơi ở, ăn uống, đi lại v.v…

Follow us
Liên lạc