Đang thực hiện
Từ khóa: quan âm bồ tát
NGHI THỨC TỤNG CHÚ ĐẠI BI

08:23 18/02/2020

Trong giáo lý đại thừa Chư Phật thường nói "Tất cả Pháp đều do TÂM tưởng SINH", điều quan trọng nhất đó là chúng ta giữ gìn tâm ý thanh tịnh và lương...

CẢ LÀNG THOÁT NẠN ÔN DỊCH NHỜ TRÌ CHÚ ĐẠI BI

08:49 28/01/2020

Mỗi chúng ta nên: "nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân." Mình phải mỗi ngày tiến bộ; mỗi ngày mình phải khá hơn ngày trước. Nếu không mình sẽ lãng...

Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi

07:40 24/03/2019

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước...

TRONG MƠ ĐƯỢC BỒ TÁT CỨU MẠNG

06:38 12/10/2017

Dưới đây là một câu chuyện được chia sẻ từ Phạm Thị Anh Vũ, địa chỉ: 74 khu mã lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, Q 1, TP HCM

Thần chú đại bi mầu nhiệm không thể nghĩ bàn

14:28 10/08/2017

Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng chín mươi chín ức số cát sông Hằng và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng...

Sự màu nhiệm kỳ lạ của Chú Đại Bi

09:02 06/06/2012

Thông thường, mọi người luôn cho rằng những câu chuyện linh ứng chỉ xảy ra trong sách vở, chẳng thể nào mình lại là nhân vật chính trong những câu chuyện...

Niệm Phật hay trì chú Đại Bi

22:31 01/05/2012

Tôi vào cửa Tịnh Độ, có người nói rằng niệm Phật là pháp môn thù thắng vi diệu trong thời mạt pháp, và khuyên tôi nên chuyên tâm, còn trì chú chỉ là...

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ