Đang thực hiện
Từ khóa: quan Âm bồ tát
Công năng và oai lực của Thần Chú Đại Bi

07:40 24/03/2019

Chú Đại Bi là thần chú quảng đại viên mãn, thần chú vô ngại đại bi, thần chú cứu khổ. Trí chú này thì diệt vô lượng tội, được vô lượng phước...

TRONG MƠ ĐƯỢC BỒ TÁT CỨU MẠNG

06:38 12/10/2017

Dưới đây là một câu chuyện được chia sẻ từ Phạm Thị Anh Vũ, địa chỉ: 74 khu mã lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, Q 1, TP HCM

Thần chú đại bi mầu nhiệm không thể nghĩ bàn

14:28 10/08/2017

Trong quá khứ, số chư Phật nói chú này nhiều bằng chín mươi chín ức số cát sông Hằng và Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vì thương hết thảy mọi loài chúng...

Sự màu nhiệm kỳ lạ của Chú Đại Bi

09:02 06/06/2012

Thông thường, mọi người luôn cho rằng những câu chuyện linh ứng chỉ xảy ra trong sách vở, chẳng thể nào mình lại là nhân vật chính trong những câu chuyện...

Niệm Phật hay trì chú Đại Bi

22:31 01/05/2012

Tôi vào cửa Tịnh Độ, có người nói rằng niệm Phật là pháp môn thù thắng vi diệu trong thời mạt pháp, và khuyên tôi nên chuyên tâm, còn trì chú chỉ là...

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ