Đang thực hiện
Từ khóa: chú đại bi
HƯỚNG DẪN ĐỌC CHÚ ĐẠI BI - TIẾNG PHẠN (có chữ phụ đề)

18:22 01/07/2018

7 công dụng siêu việt khi đọc tụng & nghe chú Đại Bi :

Tặng bộ sách ebook có thể giúp cải tạo vận mệnh

06:34 12/10/2017

Dưới đây là sách về sự linh ứng của Chú Đại Bi và những câu chuyện nhân quả, rất mong bạn đọc gần xa đọc, chiêm nghiệm và chia sẻ cho nhiều người...

Niệm Phật hay trì chú Đại Bi

22:31 01/05/2012

Tôi vào cửa Tịnh Độ, có người nói rằng niệm Phật là pháp môn thù thắng vi diệu trong thời mạt pháp, và khuyên tôi nên chuyên tâm, còn trì chú chỉ là...

Linh Ứng Quán Thế Âm

21:49 30/04/2012

Những mẩu chuyện linh ứng về Quán Thế Âm Bồ Tát

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ