Đang thực hiện
Từ khóa: bố thí
Vì sao vua Lương Võ Đế cả đời xây chùa, bố thí, cúng dường mà không có công đức?

11:11 25/03/2020

Ngày xưa, khi Tổ Bồ Ðề Ðạt Ma từ Ấn Ðộ sang Trung Hoa hoằng pháp, Ngài đến gặp Vua Lương Võ Ðế. Trong lúc luận bàn đạo lý, nhà vua hỏi: "Trẫm một...

CÁCH KHẤN NGUYỆN KHI VUN TRỒNG THIỆN CĂN

10:32 27/01/2020

Khấn nguyện khi phóng sanh, bố thí, niệm Phật, Bồ tát, trì Chú, đọc Kinh, ấn tống Kinh Phật, cúng dường Tam bảo, xây chùa, cất cầu, đắp đường,......

10 cách tạo phước cho bản thân

18:17 12/11/2019

Làm thế nào để tạo phước? Có 10 cách sau đây để tạo phước cho bản thân mà mỗi người nên thực hiện

TÍCH ÂM ĐỨC NHƯ THẾ NÀO?

08:27 16/04/2018

Mật hạnh là pháp môn bất nhị tăng thêm phẩm hạnh, viên mãn đạo đức. Dưới đây nêu ra ‘mật hạnh bách sự’ để cho tín đồ Phật giáo tham khảo...

Đức Phật dạy 7 cách bố thí không tốn một đồng giúp bạn may mắn

16:27 24/02/2016

Đức Phật dạy: “Đều không phải như thế. Một người cho dù hoàn toàn không có tiền, vẫn có thể cho người khác 7 thứ.

Vì sao niệm Phật không vãng sanh ?

11:17 03/03/2012

Vì xem thường chúng sinh, chính mình luôn có thái độ cống cao ngã mạn khiến cơ hội vãng sinh bất thoái thành Phật. Không phải chư Phật Bồ Tát không giúp...

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ