Đang thực hiện
Từ khóa: bố thí
TÍCH ÂM ĐỨC NHƯ THẾ NÀO?

08:27 16/04/2018

Mật hạnh là pháp môn bất nhị tăng thêm phẩm hạnh, viên mãn đạo đức. Dưới đây nêu ra ‘mật hạnh bách sự’ để cho tín đồ Phật giáo tham khảo...

Đức Phật dạy 7 cách bố thí không tốn một đồng giúp bạn may mắn

16:27 24/02/2016

Đức Phật dạy: “Đều không phải như thế. Một người cho dù hoàn toàn không có tiền, vẫn có thể cho người khác 7 thứ.

Vì sao niệm Phật không vãng sanh ?

11:17 03/03/2012

Vì xem thường chúng sinh, chính mình luôn có thái độ cống cao ngã mạn khiến cơ hội vãng sinh bất thoái thành Phật. Không phải chư Phật Bồ Tát không giúp...

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ