Đang thực hiện
Từ khóa: bồ tát
Bồ Tát báo mộng, hóa giải mối oán nghiệp của 26 nhát dao đời trước

16:36 25/10/2017

Con người chỉ vì oán hận mà oan oan tương báo không biết bao giờ mới dứt. Vậy nên, chỉ có xả bỏ hận thù, cùng nhau quy về nẻo thiện, mới có thể...

Không nên nhìn lỗi của người

08:49 30/03/2012

Một người tu đạo chân chánh là không nên nhìn lỗi của người khác. Nếu không thì lỗi của người cũng chính là lỗi của mình

Vì sao niệm Phật không vãng sanh ?

11:17 03/03/2012

Vì xem thường chúng sinh, chính mình luôn có thái độ cống cao ngã mạn khiến cơ hội vãng sinh bất thoái thành Phật. Không phải chư Phật Bồ Tát không giúp...

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ