Đang thực hiện
Những câu tiếng Anh thông dụng (phần 3)

18:34 14/07/2012

I feel out of place around here —-> tôi cảm thấy lẻ loi Let’s get down to business —-> bàn việc nghiêm túc đi

Những câu tiếng Anh trong đời thường (phần 2)

18:32 14/07/2012

Quên nó đi! (Đủ rồi đấy!) —-> Forget it! (I’ve had enough!) Bạn có vui không? —-> Are you having a good time?

Những câu tiếng Anh thông dụng trong đời thường (phần 1)

18:31 14/07/2012

Ask for it! —-> Tự mình làm thì tự mình chịu đi! … In the nick of time: —-> … thật là đúng lúc

English Conversation1: Lesson 2

11:55 06/07/2012

- Dùng a/an với các danh từ số ít. VD: a book, an umbrella Dùng an với những từ bắt đầu bằng nguyên âm (u,e,o,a,i). VD: an identity card (một chứng minh thư)

English Conversation 5 - Lesson 7

18:51 03/06/2012

Ta dùng “slightly”, “a little” hoặc “a bit” (không trạng trọng) + tính từ/ trạng từ so sánh để nói về sự khác biệt nhỏ.

English Conversation 5 - Lesson 6

22:01 13/05/2012

Trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể sử dụng “going to” hay hiện tại tiếp diễn, nhưng có sự thay đổi lớn về sự nhấn mạnh. Hiện tại tiếp...

Phương pháp học tiếng Anh: Effortless English

22:00 31/03/2012

Phương pháp Effortless English yêu cầu một tuần chỉ học có một bài, 1 tháng học 4 bài, 6 tháng học được 24 bài thì làm sao có thể nói lưu loát trong vòng...

Lớp Happy English

16:38 12/07/2012

Lớp Happy English: Luyện khả năng giao tiếp, phản xạ, Luyện ngữ âm, Củng cố ngữ pháp Nâng cao vốn từ vựng...

English Conversation 4 - Lesson 7

22:19 07/12/2011

- Dùng who, which, whose, whom, what để giới thiệu một mệnh đề quan hệ xác định. VD, một mệnh đề đưa ra thông tin thiết yếu về người hoặc vật nào đó.

English Conversation 4 - Lesson 6

23:20 05/12/2011

Hầu hết các quốc gia, lục địa, khu vực kết thúc bằng tên nước/lục địa. VD: North America, South East Asia, Islands, States, Provinces, towns và cities (Loại từ:...

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ