Đang thực hiện
Quả báo khủng khiếp của tà dâm

11:43 25/11/2019

TÀ DÂM LÀ GÌ?

Kinh Ưu-Bà-Tắc giới dạy rằng: “Nếu người nào có quan hệ tình dục vào thời gian không thích hợp, hoặc ở địa điểm không thích hợp, hoặc quan hệ với người đồng tính, hoặc với phụ nữ chưa chồng, đều gọi là tà dâm. Nếu quan hệ với vợ mình mà nghĩ tưởng đến vợ người khác, hoặc quan hệ với vợ người khác mà nghĩ tưởng xem như vợ mình, đó cũng là tà dâm. Những sự tà dâm như thế cũng có phân ra nặng nhẹ khác nhau. Do phiền não nặng nề, ắt phải chịu tội báo nặng nề. Do phiền não kém nặng nề hơn, ắt chịu tội báo kém nặng nề hơn.”
-------------------------
QUẢ BÁO CỦA TÀ DÂM

Sách: Pháp Uyển Châu Lâm.

Đức Phật dạy rằng tà dâm có mười tội báo.

1. Một là [gian dâm với người vợ] nên thường phải lo sợ bị người chồng giết hại.

2. Hai là khiến cho vợ chồng nhà mình không hòa thuận.

3. Ba là điều ác ngày càng tăng thêm, điều lành ngày càng giảm bớt.

4. Bốn là [chết sớm khiến cho] vợ con phải cô độc không người chăm sóc.

5. Năm là tài sản gia đình mỗi ngày một hao tổn.

6. Sáu là mỗi khi có chuyện xấu ác xảy ra, thường bị người khác nghi ngờ cho mình.

7. Bảy là bị bạn bè thân hữu khinh bỉ phỉ báng.

8. Tám là rộng kết oán thù với nhiều người.

9. Chín là sau khi chết phải đọa vào địa ngục.

10. Mười là sau khi chịu tội ở địa ngục xong, nếu sinh làm thân nam thì gặp phải người vợ không trinh tiết, nếu sinh làm thân nữ thì gặp phải người chồng đa thê.”

Kinh Tát-già Ni-kiền tử dạy rằng: “Người nào không biết đủ với vợ nhà, tham muốn dâm dục với vợ người khác, đó là không biết hổ thẹn, sẽ phải thường chịu khổ não, không được an vui.”
---------------
CÔNG ĐỨC CỦA VIỆC GIỮ GIỚI KHÔNG TÀ DÂM.

Kinh Thất Phật Diệt Tội nói rằng: “Người thọ trì giới không tà dâm có năm vị thiện thần đi theo bảo vệ. Các vị ấy có tên là Trinh Khiết, Vô Dục, Tịnh Khiết, Vô Nhiễm và Đãng Địch.”

Kinh Phật Bát Nê-Hoàn chép:

“Phật dạy Nại nữ: ‘Người không tà dâm có năm điều phước lành tăng trưởng.

1. Một là được nhiều người khen ngợi,

2. Hai là không sợ quan quyền,

3. Ba là được sống yên ổn,

4. Bốn là sau khi chết được sinh lên cõi trời,

5. Năm là tu tập theo đạo thanh tịnh, chứng đắc Niết-bàn.’”
 

Kinh Giới Đức Hương dạy rằng: “Người không tà dâm, không xâm phạm đến vợ người khác, dù sinh ra ở đâu cũng được hóa sinh từ hoa sen.”

Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát 

Nguồn Tạ Bình Sinh

Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ