Đang thực hiện
NGHI THỨC TRÌ TỤNG THẦN CHÚ ĐẠI BI VÀ CÁCH HỒI HƯỚNG VIÊN MÃN

07:27 04/12/2020

Phần 1: TRƯỚC KHI TỤNG CHÚ
 
Ôm tu rê, tu rê, ma ha tu rê, tu tu rê xoaha(7lan)
Ôm Ram Xoa ha(7lan)
Nam Mô A Mi Đà Phật (21lan)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm bồ tát(21lan)

Phát Nguyện: 
 
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con nhanh biết tất cả pháp.
Nam mô  Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm mở mắt trí huệ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con nhanh độ các chúng sinh.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm được phương tiện khéo.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con nhanh ngồi thuyền trí tuệ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm vượt thoát biển khổ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con nhanh đắc Giới Định Đạo.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm lên núi tịch diệt.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con nhanh vào nhà vô vi.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm, nguyện con sớm đồng thân Pháp tính.
Nếu con hướng núi đao, núi đao tự gãy nát.
Nếu con hướng dầu sôi, dầu sôi tự khô cạn.
Nếu con hướng địa ngục, địa ngục tự tiêu tan.
Nếu con hướng ngạ quỷ, ngạ quỷ tự no đủ.
Nếu con hướng phi thiên, ác tâm tự điều phục.
Nếu con hướng bàng sinh, chứng đắc đại trí tuệ.

Phần 2: TỤNG CHÚ:

 

Phần 3: SAU KHI TỤNG CHÚ
 
Đọc: ÔM HURU HURU TRÀ GIA MU KHÊ SVAHA (7 lần)
(Đây là chú bổ khuyết và  tăng trưởng công đức. Đọc chú này giúp sửa lỗi phát âm sai và nhân phần công đức của việc tụng chú đại bi lên nhiều lần.)

Phần 4: HỒI HƯỚNG
 
Con đệ tử:………………….. chí tâm hồi hướng:
 
Nguyện đem tất cả công đức mà con tu được, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, nhẫn đến lễ sám có bao nhiêu công đức, thảy đều đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới. Nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, không các bệnh khổ, muốn thực hành pháp ác thảy đều không  thành, còn tu nghiệp lành thì đều mau thành tựu. Ðóng chặt cửa của tất cả các ác thú, mở bày đường chánh Nhơn Thiên, Niết Bàn, đồng hướng đến Phật trí, đến thành Niết Bàn.
 
Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Tin mới hơn

Sự đan xen của nhân quả (17:54 24/12/2020)

Bài đọc nhiều nhất
Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ