Đang thực hiện
Hai hạng người đáng được cúng dường

21:27 11/11/2012

Một thời, Thế Tôn ở tại Sàvatthi, vườn ông Anàthapindika. Rồi gia chủ Anàthapindika đi đến đảnh lễ và bạch Thế Tôn: Có bao nhiêu hạng người, bạch Thế Tôn, đáng được cúng dường ở đời? Và chỗ nào cần phải bố thí và cúng dường? Này gia chủ, có hai hạng người đáng được cúng dường ở đời: Hữu học và Vô học. Đối với hai hạng người này xứng đáng được cúng dường ở đời. Và này gia chủ, ở đây (tinh xá Kỳ Viên) cần phải bố thí và cúng dường.
 
“Hữu học và Vô học/Cả hai ở trong đời/Đều đáng được cúng dường/Đối với người dâng cúng/Phải giữ thân chánh trực/Cả lời nói, ý nghĩ/Phước điền người dâng cúng/Đây thí có quả lớn”.
 
(ĐTKVN, Tăng Chi Bộ I, chương 2, phẩm Tâm thăng bằng, phần Đất, VNCPHVN ấn hành, 1996, tr.121)
LỜI BÀN:
 
Bố thí là mở rộng tấm lòng, ban phát cho những người nghèo khổ thực phẩm, quần áo, thuốc men… hay tạo sinh kế cho người cơ nhỡ, thất nghiệp. Cúng dường là dâng cúng phẩm vật lên những bậc tu hành phạm hạnh với lòng kính trọng, tâm nguyện chí thành. Tất cả những phước báo tốt đẹp trong hiện tại và tương lai đều nhờ vào sự gieo trồng phước đức bố thí và cúng dường này.
 
Được cúng dường những bậc giới đức, phạm hạnh càng cao thì phước báo càng lớn. Gia chủ Anàthapindika (Cấp Cô Độc), đệ tử ngoại hộ trụ tín của Thế Tôn, không chỉ cúng dường Phật và chư Tăng mà còn cúng dường hết thảy các Sa môn, Bà la môn. Nhưng khi muốn xác định hạng người nào xứng đáng được cúng dường nhất thì Thế Tôn khẳng định đó là hai hạng Hữu học và Vô học. Vì đây là những Thánh giả đã từng bước đoạn tận phiền não, tham ái, chứng đắc quả vị từ Tu đà hoàn, Tư đà hàm đến A na hàm (Hữu học) và đặc biệt những vị Thánh A la hán (Vô học) hoàn toàn đoạn tận kiết sử, thoát ly sanh tử, phước trí trang nghiêm là ruộng phước tối thượng ở đời. Thế Tôn còn xác định trụ xứ cần phải cúng dường chính là những đạo tràng tu tập của chư Tăng như các tinh xá, chùa viện. Vì đó là nơi sản sinh ra những bậc Thánh Hữu học và Vô học mà không nơi nào có thể thành tựu được.
Song hành với việc xác định đúng địa điểm và đối tượng cúng dường, người Phật tử phải trang nghiêm tự thân bằng cách tu tập hướng đến thanh tịnh ba nghiệp. Theo tuệ giác Thế Tôn, người cúng dường cần phải chuyển hóa ba nghiệp thân miệng ý cho thanh tịnh thì phước báo mới thật sự tròn đầy. Đây chính là như pháp cúng dường tức thực hành viên mãn cả hai phương diện trên sẽ tạo ra phước báo vô lượng cho thí chủ.
 
Sưu Tầm
Thảo luận
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải có thể được Nguonsang.com biên tập lại nếu cần thiết).
Justice
Gửi lúc: 01:03 28/09/2013
auto car insurance quotes car insurance free quotes how to buy viagra free auto insurance quote ma viagra without prescrip cialis to buy auto insurance quotes
Keiwan
Gửi lúc: 15:39 27/09/2013
cialis gneric auto insurance budget Get car insurance online cheap whole life insurance policy cheap auto insurance cialis online
Torn
Gửi lúc: 13:24 23/09/2013
quotes car insurance in NY Cialis for Order auto insurance quotes free student health insurance viaigra life insurance policy rates impotence cure natural
Independence
Gửi lúc: 21:06 20/09/2013
car insurance quotes in NY Online generic for cialis accutane car insurance where to buy viagra online cheapest car insurance eastwood
Addrienne
Gửi lúc: 03:21 18/09/2013
purchase Cialas on internet auto insurance quotes company insurance careers auto insurance quotes auto insurance reserve auto insurance mobile home insurance florida
12>
Ý kiến của bạn

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. Nguonsang.com xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ tên *
Email *
Nội dung
Mã ngẫu nhiên *
captcha
Tin mới hơn

Quả báo ác khẩu (08:29 12/11/2012)

Hố thẳm cuộc đời (08:32 12/11/2012)

Công đức cúng dường Xá Lợi (07:21 23/11/2012)

Gọi Phật bằng bạn (07:23 23/11/2012)

Bài thơ về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (14:25 23/11/2012)

người trong địa ngục (06:32 30/11/2012)

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ