Tôi đã đọc nhiều sách và tham gia vài khóa thiền để khám phá nội tâm, để từng bước tiến trên con đường Giới > Định > Tuệ. Tôi từng bước hiểu về Vô thường, Khổ, Vô ngã. Tôi nghiên cứu và tìm hiểu về sự sống và cái chết, về chính mình và cuộc đời. Và đây là 1 trong những cuốn sách rất quý “Chết an bình, tái sinh hỷ lạc”.


Cái chết là một sự khởi đầu mới. Nó là con đường đưa ta đến buổi bình minh của những cơ hội mới để cho chúng ta hưởng được những thành quả mà chúng ta đã vun trồng, phù hợp với quy luật nhân quả. Trong khi bánh xe nghiệp vẫn không ngừng quay, ảnh hưởng của nó sau khi chúng ta chết sâu rộng và trực tiếp hơn nhiều so với khi chúng ta còn sống. Và rất nhiều điều cần biết trong “Chết an bình, tái sinh hỷ lạc”.

Một số trong chúng ta có thể lo lắng về những gì đang chờ đợi chúng ta khi chết. Nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta sợ hãi và sầu bi. Đây là lúc chúng ta phải nhận chân được rằng chúng ta có được một cơ hội quý giá để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó và chuyển hóa cuộc đời mình đúng hướng cho bây giờ và mãi mãi về sau, cho chính chúng ta và cho những người khác. Hãy đọc và khám phá trong cuốn sách quý “Chết an bình, tái sinh hỷ lạc”.

Đọc xong cuốn sách “Chết an bình, tái sinh hỷ lạc” nhất định bạn sẽ thích những giáo lý của Đức Phật và của những vị đại sư Phật giáo. Đọc rồi bạn sẽ nghĩ đến một tương lai tươi sáng của chính mình và những người xung quanh. Đọc rồi để bạn sẽ khám phá về mình và những bí ẩn của chính mình.

Đây là 1 cuốn sách thuộc loại MUST READ. Bạn rất nên đọc.

NMH