Đang thực hiện
Những câu tiếng Anh thông dụng trong đời thường (phần 1) Những câu tiếng Anh thông dụng trong đời thường (phần 1)

18:31 14/07/2012

Ask for it! —-> Tự mình làm thì tự mình chịu đi! … In the nick of time: —-> … thật là đúng lúc

Những sai lầm khiến bạn khó học tiếng Anh

17:04 21/08/2012

Bạn học mãi nhưng không hiệu quả, dường như mọi kiến thức cứ trôi tuột, bạn chật vật khi nghe người nước ngoài nói hay từ vựng học trước quên...

Những câu tiếng Anh thông dụng (phần 3)

18:34 14/07/2012

I feel out of place around here —-> tôi cảm thấy lẻ loi Let’s get down to business —-> bàn việc nghiêm túc đi

Những câu tiếng Anh trong đời thường (phần 2)

18:32 14/07/2012

Quên nó đi! (Đủ rồi đấy!) —-> Forget it! (I’ve had enough!) Bạn có vui không? —-> Are you having a good time?

Lớp Happy English

16:38 12/07/2012

Lớp Happy English: Luyện khả năng giao tiếp, phản xạ, Luyện ngữ âm, Củng cố ngữ pháp Nâng cao vốn từ vựng...

English Conversation 1 - Lesson 7

22:39 07/07/2012

- Ta dùng be + going to + động từ để nói về những kế hoạch trong tương lai. - Ta có thể dùng với các từ chỉ thời gian như tomorrow, next week, etc.

English conversation 1 - Lesson 6

22:27 07/07/2012

- there was / there were là dạng quá khứ của there is / there are - some / any (xem mục 6A there is / there are)

English conversation 1 - Lesson 5

22:14 07/07/2012

- Ta dùng thời quá khứ đơn giản để nói về sự việc đã kết thúc trong quá khứ - Ta có thể dùng những cụm từ chỉ thời gian: this morning (sáng nay), yesterday...

English Conversation1: Lesson 4

18:34 07/07/2012

(+) Câu khẳng định: Chủ ngữ + động từ: They’re American. (?) Câu nghi vấn: Động từ + chủ ngữ: Are they American?

English Conversation1: Lesson 3

22:12 06/07/2012

Mệnh lệnh khẳng định (+) = Wait (chờ đã)! Stand up (đứng dậy). Listen (nghe này) v.v... Mệnh lệnh phủ định (-) = Don’t + verb, VD: Don’t worry (đừng lo)....

English Conversation1: Lesson 2

11:55 06/07/2012

- Dùng a/an với các danh từ số ít. VD: a book, an umbrella Dùng an với những từ bắt đầu bằng nguyên âm (u,e,o,a,i). VD: an identity card (một chứng minh thư)

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ