Đang thực hiện
TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÓNG SINH TRẢ LỜI MỘT SỐ CÂU HỎI CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÓNG SINH

11:23 13/08/2018

Phóng sinh thể hiện tâm từ bi đối với chúng sinh, nó cũng mang lại nhiều phước lành cho người tu tập. Phóng sinh như thế nào mới đúng cách?

NGHIỆP và SỐ MỆNH ĐỒNG HAY KHÁC?

10:43 28/06/2018

Đạo Phật không phải là ngẫu nhiên luận rồi vô trách nhiệm đối với những hành vi của mình, hay cho rằng mọi chuyện rủi ro, may mắn, bất ngờ đều...

TÍCH ÂM ĐỨC NHƯ THẾ NÀO?

08:27 16/04/2018

Mật hạnh là pháp môn bất nhị tăng thêm phẩm hạnh, viên mãn đạo đức. Dưới đây nêu ra ‘mật hạnh bách sự’ để cho tín đồ Phật giáo tham khảo...

Kinh Bảo Khiếp Ấn

08:03 22/02/2018

Kinh Bảo Khiếp Ấn Thần Chú về Bí Mật Toàn Thân Xá-lợi ở Trong Tâm của Tất Cả Như Lai

VĂN PHÁT NGUYỆN PHỔ HIỀN THẬP HẠNH

17:11 21/02/2018

Chúng ta hãy dựa vào con đường mà Phổ Hiền Bồ Tát đã dùng trí tuệ, kinh nghiệm siêu việt của một bậc Đại Đại Bồ Tát chỉ dẫn cho chúng ta, được...

10 HẠNH NGUYỆN CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT

11:07 03/02/2018

Để có được một cuộc sống an vui, viên mãn, quý vị có thể áp dụng10 hạnh nguyện lớn của Ngài Bồ tát Phổ Hiền trong cuộc sống hằng ngày. Hãy cùng...

KÍNH MỪNG NGÀY PHẬT THÀNH ĐẠO

15:00 24/01/2018

Nếu nghìn xưa Phật không ngồi bất động Thì giờ này con đang ở nơi đâu? Trong rừng thẳm, ngoài bãi bể nương dâu Hay đọa đày địa ngục sâu tăm...

MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH VÀ TƯỢNG PHẬT

11:21 01/01/2018

Một là tội tạo từ xưa Nặng thì thành nhẹ, nhẹ trừ tiêu luôn

KINH TỪ BI SÁM HỐI

08:42 18/12/2017

Bài kinh ý nghĩa, ai không có điều kiện đến chùa, đọc tại nhà cũng được rất nhiều công đức ah!

KINH DƯỢC SƯ

15:17 23/10/2017

Đốt nén tâm hương trước Phật đài, Ngũ phần dâng trọn Đức Như Lai. Cầu xin nhân loại lên bờ giác, Hạnh phúc bình an khắp muôn loài.

Bài khấn nguyện sám hối (tụng đọc mỗi ngày)

14:51 21/10/2017

Với những người đã theo Phật, học Phật thì việc niệm Phật rất đơn giản.Nhưng với người bình thường, việc niệm Phật sẽ khó. Tuy nhiên hãy chọn...

Copyright: nguonsang.com 2011 Email: [email protected]/ [email protected] YM: nguonsang_com
vé máy bay giá rẻ